10 min sykkel, like bra som 45?

Tiden er ofte en begrensing for mange og en utfordring for meg som trener.En ny studie viser imidlertid at på bare 10 min over 12 uker kan vi få til en endring

3×20 sek høy intensitets intervall vs 45 min moderat tempo.

En gruppe brukte 3×20-sekunder ‘all-out’ sykkelsprinter som besto av 2 min oppvarming og nedtrapping , 2 min mellom hvert drag og tot 10 min varighet. Den andre gruppen brukte 45 min kontinuerlig sykling på ~70% maksimal hjertefrekvens.

I begge gruppene hadde utholdenhet økt med nesten 20 prosent, insulinresistens hadde også bedret seg betraktelig, og det var betydelige økninger i antall og funksjon av visse mikroskopiske strukturer i musklene som er knyttet til energiproduksjon og oksygenforbruk.

På godt trente vil nok dette være for lite. Og for utrente vil man nok ikke fortsette på samme måte. Men 10 min høy intensitet sykkel kan være et veldig bra sted å starte og dermed ha progresjon med lengre arbeidstid.

 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0154075