Hvor ofte skal du trene hver muskel ?

Hvor ofte skal du trene hver muskel når muskelvekst er målet?

Utifra en ny metaanalyse (1) hvor de så på 10 studier som sammenlignet protokoller (les treningsprogram) hvor hver muskel ble trent 1-2- eller 3 ganger per uke så de at en gang ikke var optimalt. Om man trente det samme volum ( sett og reps) fordelt på to dager var dette bedre, men om man videre fordelte volumet på tre dager var dette ikke bedre enn to dager ( men ikke dårligere heller)

Det ligger mye dokumentasjon til grunne for å hevde at for muskelvekst er volum blant de viktigste faktorene. Altså hvor mange sett og reps du trener en muskel med. Utifra den nevnte metanalysen kan det se ut som volum er mer avgjørende enn frekvensen du trener hver muskel, dersom det er mer enn en økt per uke. Om du fordeler det samme volumet på to eller tre økter er derfor ikke avgjørende for resultatet.

Min konklusjon blir derfor at den frekvensen du klarer å ha det høyeste treningsvolumet, som du klarer å trene med god kvalitet, og samtidig føler deg restituert med før du trener igjen, vil være det beste. Mer enn en og ikke flere enn fire økter på en uke blir min anbefaling når muskelvekst er målet.

(1) http://www.menshealth.com/fitness/how-often-should-you-lift