procedos

3D trening vs. tradisjonell trening for idrett.

3D trening er et begrep som dukker opp flere steder disse dager. Begrepet betegner først og fremst trening hvor man ønsker å trene en person i tre bevegelsesplan. Funksjonell trening er et begrep som også går under 3D trening og handler om at man også ønsker å bruke øvelser og bevegelser som ligner de man[…]